Återvinningsguide

Även om det främst är innehållet du vill åt, har också förpackningen en viktig uppgift. På ACO ser vi det som en självklarhet att bidra med vår kunskap om hur du återvinner våra förpackningar på ett enkelt och riktigt sätt.

När du använt din ACO-produkt, och förpackningen är helt tömd ska du inte slänga den i vanliga hushållssoporna. Istället är det dags för förpackningen att fortsätta göra nytta i ett kretslopp, där den på lämpligaste sätt återvinns till energi eller nytt material. Energi som kan värma bostäder eller material som kan bli till nya förpackningar eller helt andra produkter.

Plastflaska och kork
Materialvalet vi gör för våra förpackningar beror bland annat på vad den ska innehålla, hur den ska tillverkas och hur designen ska se ut. De flesta av ACOs flaskor och korkar består av plasttyperna polyetylene (PE), polypropylene (PP) och polyethylene terephthalate (PET), vilka är bland de vanligaste plasttyperna för konsumentvaror. Tömd plastförpackning och kort sorteras som plast. Om metall ingår i en plasttub, är det endast som ett tunt lager i själva tubhylsan för att göra den tätare eller som en liten detalj i mynningen för speciella doseringskrav. Denna metall utgör dock en sådan liten andel av hela tuben, att tuben ändå ska sorteras som en plasttub.

Glasburk och lock
Glas är ett bra förpackningsmaterial på grund av sina goda barriäregenskaper och att det inte tar upp lukt och ämnen från innehållet. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Locken på ACOs burkar består av plast. Tömd förpackning sorteras som glas och locket sorteras som plast.

Kartong och bipacksedel
Ur ett miljöperspektiv är papper och pappersbaserade förpackningar bra materialval. Papprets ursprung är från naturen, det går att återvinna, återanvända och har ett högt energivärde vid energiutvinning. Kartongförpackningens konstruktion påverkar hur tålig förpackningen blir. Genom att packa en produkt i en extrakartong, skyddas känsliga förpackningar från transportskador och fler produkter tål att staplas och transporteras på en pall. Förpackningen sorteras som kartong och bipacksedel sorteras som tidningspapper.

Metallflaska
De metallflaskor som finns i ACOs sortiment är så kallade aerosolflaskor. Korken består av plast. I aerosolflaskor är det en gas som driver ut produkten. När förpackningen inte längre pyser då man trycker på pumpen, är den helt tömd och kan lämnas till återvinning där metallflaskan sorteras som metallförpackning och löstagbar kork och pumphuvud som plastförpackning.